Về đầu trang

Nhiệm vụ chủ tuyến giáp sĩ

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi Bống, 16/3/07.

 1. Bống

  Bống Bống bồng ơi
  Tham gia ngày: 27/9/05
  Bài viết: 3,959
  Đã được thích: 6
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 4
  Người quan tâm: 23

  Trung Thành (Cấp 25)
  1. Đến Sùng Thành gặp Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ (212,194) . Gần đây, Sùng Hầu Hổ nghi ngờ lòng trung thành của Trịnh Luân, muốn nhờ bạn đi thăm dò thử!
  2. Tìm Trịnh Luân (200,203) đối thoại, Trịnh Luân rất tức giận dùng máu của mình viết nên bức huyết thư chứng minh cho sự trung thành của mình.
  3. Nhận được huyết thư, Sùng Hầu Hổ hiểu được tấm lòng của Trịnh Luân.
  Bạn nhận được phần thưởng: 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm.


  Trầm Hương (Cấp 35)
  1. Đến Sùng Thành gặp Sùng Hắc Hổ (213,200) đối thoại. Sùng Hắc Hổ đang rất cần người chuyển Trầm Hương đến Triều Ca để xây Lộc Đài. Bạn nhận nhiệm vụ vận chuyển Trầm Hương.
  2. Đem Trầm Hương đến giao cho Võ Thành Vương - Hoàng Phi Hổ (231,185) ở Triều Ca.
  Hoàn thành nhiệm vụ nhận đựợc phần thưởng Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.


  Khuyên hàng (Cấp 45) 
  1. Đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ (231,185), nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu tâm ý Lý Tịnh và Đặng Cửu Công.
  2. Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh (193,207), ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công (204,199) …
  3. Quay về phục mệnh Hoàng phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bị Trụ Vương giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca, bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Võ Thành Vương.
  4. Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dã (187,189) giết Trấn tướng quân lấy được ấn tín Võ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này cho Khương Tử Nha.
  5. Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (159,189) báo tin, Khương Tử Nha rất vui thưởng cho bạn 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.


  Thần Long (Cấp 55)
  1. Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn (165,185) đối thoại, nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ (220,179) nhận bảng Phong Thần, nhưng để gặp được Đắc Kỷ bạn phải có râu Thần Long đưa cho Hồ Hỷ Mị.
  2. Đến Đông Hải Long cung giết Thần Long (206,175) đem râu thần về giao cho Hồ Hỷ Mị (205,184). Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Bá Lạc nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.


  Bình An (Cấp 65)
  1. Bạn đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220,179), cảm thấy bạn giống một người nào đó đã từng gặp qua, vì vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.
  2. Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221,188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.
  3. Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã (181,199) (196,204) (185,217) (có thể cùng tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng: sách kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.


  Thần Dụ Kính (Cấp 70) (cần phải kết hợp tổ đội)
  1. Đến Trác Lộc gặp Thần Nông nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung Tầng 1 giết Trạnh Nanh (197,212).
  2. Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh đem Thần Dụ Kính về giao cho Thần Nông. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được vũ khí hoàng kim cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.
   

  Tam Sách (Cấp 75)
  1. Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ, đem mảnh Bảng Phong Thần về cho Khương Tử Nha, bạn phát hiện có đến hai bảng Phong Thần .
  2. Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha, sau đó đem Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương (159,189).
  3. Đem Thần Dụ Kính đến gặp Võ Vương. Sau đó giúp Võ Vương tìm ba bộ sách: “Huyền Nữ Binh Pháp”, “Huỳnh Đế Nội Kinh”, “Luyện Kim thuật” (tổ đội cùng hưởng).
  4. Đến Khổn Tiên Cung tầng 2 đoạt Huỳnh Đế nội kinh từ Sương Ma nữ (196. 189); (193. 211), tầng 3 đoạt Luyện kim thuật từ Hỏa Ma nữ (206. 204); (210. 188), tầng 4 đoạt Huyền nữ binh pháp từ Mộc Ma nữ (191. 210) (179. 197). Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.  


  Cổ Kim (Cấp 80)
  1. Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu cho biết bạn đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng. Bất luận là giới thần tiên hay trần tục, vận mệnh đều do người khác định đoạt. Bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.
  2. Đến Triều Ca của 10 năm sau gặp Đắc Kỷ, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung ngày nay đã thay đổi rất nhiều.
  3. Tại Ngọc Hư cung của 10 năm sau, bạn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thoi thóp, Ông ta bảo bạn đến Ngọc Hư Cung để lấy tấm Trúc Giản có thể làm quay ngược thời gian.
  4. Bạn đánh bại Bộ đầu trong Ngọc Hư Cung (206. 204) (tổ đội cùng hưởng) lấy được Trúc Giản về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông ấy giúp bạn sửa lại tấm Trúc giản đồng thời tặng bạn 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.


  Thiên Duyên (Cấp 85)
  1. Bạn đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ, sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha thời niên thiếu về câu chuyện bảng Phong Thần.
  2. Nhận lời Đắc Kỷ đến Khổn Tiên cung đánh Bàn Cổ, nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ. Đắc Kỷ dùng Bàn Cổ thần khí tinh luyện bộ trang bị và tặng cho bạn. (Phần thưởng nhiệm vụ: Bộ trang bị cấp 80 tùy chọn gồm nón, thắt lưng, giày và 6500000 điểm kinh nghiệm).


  Thông Thiên (Cấp 92)
  1. Chuyển lời của Đắc Kỷ lúc nhỏ đến Khương Tử Nha thời niên thiếu về bí mật Phong Thần bảng, từ đó hiểu rõ được âm mưu của Thông Thiên Giáo Chủ. Đến Vạn Tiên trận (Phong) dập tắt âm mưu ấy.
  2. Theo mật đồ da dê và sách chỉ dẫn, cuối cùng Giáp sĩ cũng thu thập đủ 3 hung khí dùng triệu gọi linh hồn của Thông Thiên Giáo Chủ. Vào trong Vạn Tiên Trận (phong) gọi linh hồn giáo chủ ra khiêu chiến.
  3. Đánh bại Thông Thiên Giáo Chủ (tổ đội cùng hưởng) mang Hàn Băng Nguyên Khí cho Khương Tử Nha phong ấn, nhận phần thưởng trang bị cấp 100 (mũ, thắt lưng, giày, tùy chọn) và 1 ngàn vạn điểm kinh nghiệm.