Về đầu trang

Game mới_ Doraemon và cuộc chiến bảo bối

Thảo luận trong 'Đại Sảnh Chung' bắt đầu bởi dangnga123, 10/12/11.

 1. dangnga123

  dangnga123 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 10/12/11
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  [​IMG]
  N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i dung:​
  Tên game: Cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i​
  N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i dung:​
  Doraemon và các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n trong cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c hành trình đi tìm túi th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kì b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kỳ Babylon c[FONT=&quot]ổ[/FONT] x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ổ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i có trong túi th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kì. Là ai đã s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng túi th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kỳ đó? Và chúng nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n âm m[FONT=&quot]ư[/FONT]u gì? V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 25 lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kì cùng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đua t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT], m[FONT=&quot]ạ[/FONT]o hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kích gay c[FONT=&quot]ấ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ly kỳ, h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n. :leluoi​
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Nào hãy cùng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Babylon c[FONT=&quot]ổ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cùng Doraemon, Nobita và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n! :hello :hello​

  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n cách ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i trong game Doraemon B[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i
  [​IMG]
  Level 1: C[FONT=&quot]ử[/FONT]a h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Súng không khí​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n : Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Doraemon s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng Súng không khí b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t qua.​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 2: Tìm và đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kích​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Chong chóng tre,Súng trúng đích, áo choàng trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n : "Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Doraemon s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng áo choàng trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t qua.​
  Chú ý: khi k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t phím 5 làm cho Doraemon tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t, khi k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù đi qua thì m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đi"​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh​
  [​IMG]
  Level 3: Đánh trên không​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: S[FONT=&quot]ợ[/FONT]i dây có phép​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: "Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ợ[/FONT]i dây có phép đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù.​
  Chú ý : ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi vào đúng tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tâm thì nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]n phím 5 m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đúng tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tâm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ượ[/FONT]t và b[FONT=&quot]ị[/FONT] k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n công."​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 4: Đi vào h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng gió​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Gian​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]t siêu t[FONT=&quot]ố[/FONT]c th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n phong, [FONT=&quot]ố[/FONT]ng khói xe l[FONT=&quot]ử[/FONT]a​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: Gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] phím 2 đ[FONT=&quot]ể[/FONT] di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n lên, phím 4,6 đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t né tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t có trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Chú ý: Không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vào h[FONT=&quot]ố[/FONT] n[FONT=&quot]ế[/FONT]u khong s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i.​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 5: Đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nguy hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Nobita​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Cái đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u Gorgon, súng cao su bách phát bách trúng​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: "Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng Súng cao su bách phát bách trúng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng máy bay gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i bay đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n.​
  Chú ý đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n quái v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t "" Cái đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u Gorgon"", ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng cách b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i quá g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] hóa thành đá."​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 6: B[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ổ[/FONT] dân​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Kính lúp phóng to, đèn pin thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t dùng Đèn pin thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng mũi tên b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n th[FONT=&quot]ổ[/FONT] dân phóng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 7: Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i bác t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n công​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Nobita​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: B[FONT=&quot]ộ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] dũng sĩ cú v[FONT=&quot]ọ[/FONT],kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u pháo vô đ[FONT=&quot]ị[/FONT]ch, ng[FONT=&quot]ự[/FONT]a tre cà kheo, súng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n cao su d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n Nobita né tránh các ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng và né c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]n pháo mà k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thù b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ra (có th[FONT=&quot]ể[/FONT] dùng súng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n cao su d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n vô hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u hóa đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]n pháo).Khi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tên trùm, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n vô hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u hóa h[FONT=&quot]ế[/FONT]t 4 kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u pháo m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t máu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tên trùm. Chú ý khi tên trùm đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chính là lúc nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ra tia sáng ,khi đó ta ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n sang trái ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ngay đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t máu.​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 8: Robot gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Robot gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t khúc​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n Doraemon dùng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t khúc chém nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con robot b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t qua. Khi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tên trùm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chú ý khi tên trùm Robot gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n công v[FONT=&quot]ề[/FONT] bên nào thì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ra đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sau đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chém( ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Robot gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y)​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  [​IMG]
  Level 9: Ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y đua v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i gió​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Shizuka​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: C[FONT=&quot]ơ[/FONT]n bão dây cót, thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đông c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nói​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: "Trong màn này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t lên xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, trái ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khéo léo đ[FONT=&quot]ể[/FONT] né tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c lá,​
  n[FONT=&quot]ế[/FONT]u đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]m lá vào ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t máu."​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  [​IMG]
  Level 10: Vào sào huy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t​
  Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i: Doraemon​
  Các b[FONT=&quot]ả[/FONT]o b[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng: Bánh thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng, máy thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào​
  H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n: "Trong màn cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khéo léo đ[FONT=&quot]ể[/FONT] né tránh con kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n công và tránh tên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u x[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sau ném chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i vào ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i.​
  Chú ý: Khi con kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ơ[/FONT] 2 tay v[FONT=&quot]ề[/FONT] phía bên ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i thì ta ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i né v[FONT=&quot]ề[/FONT] bên trái đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t máu và ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ơ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] bên trái thì ta né sang bên ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i( nh[FONT=&quot]ư[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] hình 1 và hình 2). Còn khi nó n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m 2 tay gi[FONT=&quot]ơ[/FONT] lên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] hình 3 thì ta ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ép sát vào góc bên trái ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bên ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i. Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c con kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ta chú ý khi nó v[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c ta ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngay vào gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a trung tâm ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nó và dùng máy thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n .Khi đó m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tiêu di[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nó(hình 4)"​
  [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a:​
  Hinh 1[​IMG]
  Hinh 2[​IMG]
  hinh 3[​IMG]
  Hinh 4[​IMG]

  Chúc các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng phút giây th[FONT=&quot]ư[/FONT] giãn và vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] cùng DORAEMON :love​
   
 2. vurayman

  vurayman Game Thủ Tiềm Năng
  Tham gia ngày: 12/11/11
  Bài viết: 118
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  game mobile àh?
  ko thích cho lắm :|
   
 3. SuperRyu

  SuperRyu Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 6/12/11
  Bài viết: 66
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  vãi game, nhìn ngộ ghê :dai gia:
   
 4. hieudia13

  hieudia13 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 27/10/10
  Bài viết: 27
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  Down ở đâu vậy? Game mobile hay là game gì vậy chủ thớt :D
   
 5. ledat1996

  ledat1996 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 15/11/11
  Bài viết: 76
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  từ phim hoạt hình mà qua tới game lun.
   
 6. lovesong178

  lovesong178 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 11/12/11
  Bài viết: 48
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  game hay thank nhìu, coi cũng thấy vui vui
   
 7. bararian

  bararian Game Thủ Tiềm Năng
  Tham gia ngày: 1/5/10
  Bài viết: 201
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  game lạ nhỉ, nhìn lại nhớ game doremon từng chơi trên máy PS thôi, mà giờ thì chả thấy đâu nữa
   
 8. songnhih06

  songnhih06 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 12/12/11
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  ko hấp dẫn cho lắm :(
   
 9. jackiechange1

  jackiechange1 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 12/12/11
  Bài viết: 27
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  chơi cũng đc ,trời lạnh thế này chơi cho dzui
   
 10. trantai898

  trantai898 Tội nhân thiên cổ
  Tham gia ngày: 5/12/11
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  làm sao để tải về vạy.?
   
 11. tonglevu

  tonglevu Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 25/10/11
  Bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  Game nhìn cũng dc đó chứ
   
 12. ghtanxt

  ghtanxt Tội nhân thiên cổ
  Tham gia ngày: 25/10/11
  Bài viết: 72
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  mấy cha này rãnh hơi thật :|
   
 13. vurayman

  vurayman Game Thủ Tiềm Năng
  Tham gia ngày: 12/11/11
  Bài viết: 118
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  thanks 4 share :)
  :dai gia::dai gia::dai gia::dai gia:
   
 14. kusinh090493

  kusinh090493 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 13/12/11
  Bài viết: 62
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  down ở đâu vậy bạn?
   
 15. lylykute85

  lylykute85 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 15/12/11
  Bài viết: 22
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  mình thích nhất là doremon. cái này làm sao chơi đây mấy bồ
   
 16. teenboy08

  teenboy08 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 29/11/10
  Bài viết: 43
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  game mobie rùi =.=' mà dow ở đâu vậy ?
   
 17. tonthattung

  tonthattung Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 12/11/11
  Bài viết: 53
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  thanks chủ thớt. game chơi cũng vui kaka .thanks^^
   
 18. migokoalo

  migokoalo Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 15/1/12
  Bài viết: 35
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0
  Người quan tâm: 1

  Cách tải game: Soạn tin : GP 011316768 Gửi 9079
  Nhanh tay nhận game hay nhé mấy bồ
   
 19. migokoalo

  migokoalo Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 15/1/12
  Bài viết: 35
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0
  Người quan tâm: 1

  Cách tải game: Soạn tin : GP 011316768 Gửi 9079
   
 20. supper197755

  supper197755 Game Thủ Tập Sự
  Tham gia ngày: 17/1/12
  Bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thưởng: 0
  Điểm thành tích: 0

  hic game mobie tưởng game 0nline dow về chơi liền